# آموزش

زبان فارسی درس اول

درس اول                                  قواعد ترکیب     کوچکترین  و بزرگ ترین واحد زبان واج تکواژ واژه گروه جمله جمله مستقل   قواعد ترکیب قواعد واجی ساختن تکواژ و واژه واجگاه مشترک : آشنایی ذاتی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 211 بازدید